Webmail/Kontakt
 


  Gasni kotao ''Panarea''


Kombinovani zidni gasni kotao PANAREA izradjen kao

Opis

Kombinovani (grejanje i sanitarna voda) uređaj izrađen kao mini-kotlarnica. Unutar kotla su smešteni pumpa, ekspanziona posuda, ventil sigurnosti i svi drugi radni i sigurnosni elementi neophodni za rad kotla. Najmanjih je dimenzija na tržištu. Kotao poseduje bitermički izmenjivač toplote.

Kotao se odlikuje izuzetno tihim radom kao i jednostavnim rukovanjem i održavanjem. Nezavisno podešavanje temperature vode za grejanje i sanitarne vode. Signalizacija greške preko led dioda.

Predvidjeni za rad sa koaksijalni dimovodom ili separatnim(odvojenim) dimovodnim sistemom.
 
Karakteristike:

-          Kombinovani, priprema sanitarne vode i vode za grejanje,
-          Bitermički izmenjivač sa silikonskim premazima,
-          Izuzetno malih dimenzija vdš 700x250x400 mm,
-          Ugrađena cirkulaciona pumpa sa tri brzine i odzrakom na njoj – proizvod Wilo Nemačka
-          Hidraulična grupa povezana na ekspanzionu posudu sastoji se od: by-pass, sigurnosnog
           ventila, vodenog presostata, slavine za punjenje i slavine za pražnjenje,
-          Ekspanziona posuda od 6 litara – proizvod Zilmet Italija,
-          Modulacioni gasni ventil – proizvod Siemens VGU 56.A Nemačka,
-          Jednostavno rukovanje preko 2 potencionometra,
-          Modulaciona štampana ploča sa regulatorom temperature vode za grejanje,
-          Regulator temperature sanitarne vode,
-          4 režima:zima, leto, protiv smrzavanja i resetovanje,
-          Svetlosna signalizacija za prikaz otkaza i grešaka,
-          Funkcija ’’dimnjičar’’,
-          Funkcija ’’anti-friz’’ i post cirkulacija,
-          Spoljna sonda za automatsku regulaciju temperature (opcionalno).


Tehnički podaci

 

 

 

Tehničke karakteristike Panarea

Kombinovani uređaji priprema vode za grejanje i sanitarne vode

CTN 24 dimnjački

CTFS 24 fasadni

 

Max.topl.kapacitet (kw)

22,2

23,7

Min. toplotni kapacitet (kw)

10,8

11,2

Stepen iskorišćenja (%)

90,6

93,0

Stepen iskorišćenja na 30% kapaciteta (%)

90,0

90,2

Klasifikacija u skladu sa 92/42/EEC

**

***

Potrošnja gasa na nominalnoj snazi metan (m3/h)

2,59

2,7

Potrošnja gasa na nominalnoj snazi butan (kg3/h)                                                  

1,93

2,01

Potrošnja gasa na nominalnoj snazi  propan (kg3/h)                                           

1,90

1,98

Proizvodnja tople vode pri ∆t=300C (l/min)

10,6

11,4

Minimalan protok tople vode (l/min)

3

3

Min-max pritisak sanitarne vode (bar)

0,5-8

0,5-8

Maximalna temperatura zagrevanja sanitarne vode (C0)

58

58

Minimalna temperatura zagrevanja sanitarne vode (C0)

35

35

Kapacitet ekspanzione posude (l)

6

6

Min-max pritisak vode za grejanje (bar)

0,5-3

0,5-3

Max temperatura vode za grejanje (C0)

83

83

Min temperatura vode za grejanje (C0)

35

35

Prečnik ulazne/izlazne cevi za grejanje

3/4

3/4

Prečnik ulazno/izlazne cevi za sanitarnu vodu

1/2

1/2

Priključak gasa

1/2

1/2

Prečnik dimovoda (mm)

130

100/60

Prečnik odvojenog dimovoda fasadnih (mm)

-

80/80

Električni priključak (V/Hz)

230/50

230/50

Električna snaga (W)

80

140

Električni napon (A)

2

2

Stepen zaštite elektro panela (IP)

44

44

Dimenzije šxvxd (mm)

400x700x250

400x700x250

Težina (kg)

24,85

27,5