Webmail/Kontakt
 


  Gasni kotao ''Tahiti line'' C


Zidni gasni kotao model Tahiti namenjen za grejanje i pripremu sanitarne vode izradjen kao

Opis

Opis uređaja:
 
·         Mogu biti kombinovani ili samo grejanje snage 24 ili 28 kW,
·         Jonizaciono paljenje i detekcija plamena,
·         Modulaciona štampana ploča i gasni ventil SIT 845,
·         Ugrađena cirkulaciona pumpa sa tri brzine i odzrakom Wilo,
·         Hidraulička grupa (motorni trokraki ventil, podesivi by-pass, vodeni presostat),
·         Ekspanziona posuda od 8 L , Zilmet,
·         Prikaz temperature i koda greške putem LED dioda,
·         Prednja vrata se otvaraju široko na levu ili desnu stranu.

Tehnički podaci

 

 

Tehničke karakteristike Tahiti Dual

Kombinovani uređaji

Priprema vode za grejanje i sanitarne vode

 

Samo za grejanje

CTN 24

dimnjački

CTFS 24

fasadni

CTFS 28

fasadni

RTN 24

dimnjački

RTFS 24

fasadni

Max.topl.kapacitet (kw)

23,3

23,8

28,3

23,3

23,8

Min. toplotni kapacitet (kw)

9,9

11

11

9,9

9,9

Stepen iskorišćenja (%)

90,7

93,2

92,2

90,7

93,2

Stepen iskorišćenja na 30% kapaciteta (%)

80,7

90,2

87,6

88,7

90,2

Klasifikacija u skladu sa 92/42/EEC

**

**

**

**

**

Potrošnja gasa na nominalnoj snazi metan (m3/h)

2,72

2,7

3,25

2,72

2,7

Potrošnja gasa na nominalnoj snazi butan (kg3/h)                                                  

2,02

2,01

2,42

2,02

2,01

Potrošnja gasa na nominalnoj snazi  propan (kg3/h)                                           

1,99

1,98

2,38

1,99

1,98

Proizvodnja tople vode pri t=300C  (l/min)

11,3

11,1

13,5

-

11,1

Minimalan protok tople vode (l/min)

3

3

3

-

3

Min-max pritisak sanitarne vode (bar)

0,5-5

0,5-8

0,5-8

-

0,5-8

Maximalna temperatura zagrevanja sanitarne vode (C0)

58

62

62

-

62

Minimalna temperatura zagrevanja sanitarne vode (C0)

35

35

35

-

35

Kapacitet ekspanzione posude (l)

8

8

8

8

8

Min-max pritisak vode za grejanje (bar)

0,5-3

0,5-3

0,5-3

0,5-3

0,5-3

Max temperatura vode za grejanje (C0)

83

83

83

83

83

Min temperatura vode za grejanje (C0)

35

35

35

35

35

Prečnik ulazne/izlazne cevi za grejanje

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

Prečnik ulazno/izlazne cevi za sanitarnu vodu

1/2

1/2

1/2

-

-

Priključak gasa

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Prečnik dimovoda (mm)

130

100/60

100/60

130

100/60

Prečnik odvojenog dimovoda fasadnih (mm)

-

80/80

80/80

-

80/80

Električni priključak (V/Hz)

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Električna snaga (W)

90

130

150

90

130

Električni napon (A)

2

2

2

2

2

Stepen zaštite elektro panela (IP)

44

44

44

44

44

Dimenzije šxvxd (mm)

450x750x330

450x750x330

450x750x330

450x750x330

450x750x330

Težina (kg)

36,5

40,3

40

34,5

38