Webmail/Kontakt
 


  Gorionik na pelet sa opremom ''Bosch'' - Pelet Brenn


Snage za grejanje do 34 ili 55 kW. Najkomfornije grejanje na čvrsto gorivo!

Opis

Gorionici na pelet Pelet Brenn izrađuju se u dve snage i to do 34 kw i do 55kw, a namenjeni su za sagorevanje tvrdog drvenog peleta. Ugradnjom na kotao Bosch Solid 2000 B dobijate sistem za grejanje koji radi sa visokim stepenom korisnosti.
Ovaj sistem će Vam obezbediti sve ono što ste teško mogli da postignete sa drugim vidovima grejanja na čvrsto gorivo: sobni termostat će obezbediti uvek istu temperaturu u sobama, rezervoar će obezbediti da dodajete gorivo samo jednom u nekoliko dana, tj.kuća će Vam uvek biti topla, i ujutru i kada se vratite sa posla...
U gorioniku Pelet Brenn nalazi se dodatni sigurnosni temperaturni graničnik - sigurnosna funkcija koja isključuje gorionik u slučaju prekoračenja maksimalne dozvoljene temperature vode u kotlu/polaznom vodu.

Tehnički podaci

Pelet Brenn karakteristike:

  • Dva modela 14-34/30-55 kw;
  • 5 podesivih izlaznih snaga;
  • Laka montaža za čelični kotao Bosch Solid 2000B;
  • Za sagorevanje drvenog peleta 3cm/6mm;
  • Rezervoar za pelet 140 kg;
  • Presostatska zaštita: temperaturni graničnik za zaštitu od povratnog plamena, NTC sonda polaznog voda tople vode, mogućnost vezivanja na sobni termostat, tekstualni displej;
  • Integrisana automatika: automatizovano početno punjenje, podešavanje izlazne snage količine peleta i brzine ventilatora, stepenasto početno uzgrevanje, modulacioni ili ON/OFF režim rada,vođenje preko NTC sonde i/ili sobnog termostata, prikaz koda smetnje.