Webmail/Kontakt
 


  Toplotne pumpe vazduh - voda
Compress 3000 AW - Toplotna pumpa vazduh/voda
Energiju sadržanu u okolnom vazduhu je moguće pomoću toplotne pumpe vazduh/voda iskoristiti za toplotu u Vaša četiri zida.

Više informacija