Webmail/Kontakt
 


  Toplotne pumpe zemlja - voda
Compress 3000 LW - Toplotna pumpa zemlja/voda
U tlu vladaju približno konstantne temperature tokom cele godine. Toplotna pumpa zemlja/voda zbog toga postiže izvanredne vrednosti radnih karakteristika. Ovakve toplotne pumpe su, osim toga, vrlo dugotrajne i gotovo bez potrebe za održavanjem.

Više informacija
Compress 3000 LWM - Toplotna pumpa zemlja/voda
U tlu vladaju približno konstantne temperature tokom cele godine. Toplotna pumpa zemlja/voda zbog toga postiže izvanredne vrednosti radnih karakteristika. Ovakve toplotne pumpe su, osim toga, vrlo dugotrajne i gotovo bez potrebe za održavanjem.

Više informacija