Webmail/Kontakt
 


  Daikin
Daikin je razvio rešenja za prostor komercijalne namene svih veličina i vrsti, koja se energetski veoma efikasna, ekološka, sa smanjenom emisijom CO2 i uz mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije kao što su solarna, termalna energija vazduha,... 
Daikin sistemi mogu da vrše grejanje, hlađenje, ventilaciju, prečišćenje vazduha,... sve u zavisnosti od modela.